Rundveehouderij

Nieuws

Archeol biomarker voor methaanuitstoot rundvee

Bristol – Onderzoekers in Engeland en Ierland hebben een relatie gevonden tussen de hoeveelheid methaangas die runderen uitstoten en het stofje archaeol in de mest.

Archaeol komt van archaeabacteriën, een groep goede darmbacteriën die in het voorste deel van het darmkanaal voorkomen. Deze bacteriën produceren methaan als een bijproduct wat vervolgens als boer of scheet door de koe wordt vrijgelaten. Archaeol is aan te tonen in de mest en kan hierdoor mogelijk als ‘biomarker’ worden gebruikt om de methaanproductie bij vee en wilde dieren beter in te schatten.

”Het aandeel dat vee heeft in de totale methaanuitstoot is vaak nog gebaseerd op aannames”, zegt onderzoekerster Fiona Gill op de website Science Daily. “Op het moment wordt ervan uitgegaan dat herkauwers verantwoordelijk zijn voor ongeveer twintig procent van alle methaanproductie. We weten veel over de uitstoot van CO2, maar de detectietechnieken voor het meer belangrijke broeikasgas methaan hebben vaak nog beperkingen. Voornamelijk in wilde dieren is nog veel onbekend over dit onderwerp”, volgens Gill.

Met een goede biomarker kan er beter worden gewerkt aan een reductie van methaanuitstoot, bijvoorbeeld door aanpassing van het voer. Het Engelse onderzoek heeft daarom gekeken naar de hoeveelheid archeol bij koeien die een verschillend dieet kregen. De koeien die ad libitum kuil konden eten, produceerden significant meer methaangas dan koeien die dat niet konden. In de mest van de ad libitum koeien werd een hogere concentratie archaeol gevonden.

Of registreer je om te kunnen reageren.