Rundveehouderij

Nieuws

Alfa: 35.000 euro per man meer

Doetinchem - De scheur in de broek die melkveehouders in 2009-2010 opliepen is in 2010-2011 weer hersteld.

Dat concludeert Alfa Accountants op basis van de eerste vergelijking van boekhoudresultaten over het net afgesloten melkjaar. Het saldo voor niet-toegerekende en vaste kosten, stijgt met bijna 6 cent naar 26,2 cent per kilo meetmelk. Bij een productie van 600.000 kg per man levert dat een verbetering op van ruim 35.000 euro per man. De verbetering is vooral een gevolg van de hogere melkprijs. Die was in 2010-2011 36,6 cent per kilo meetmelk. Dat is 8,3 cent meer dan een jaar eerder.

De melkproductie per koe steeg van 8.039 per naar 8.245 kg bij vrijwel dezelfde gehalten. Voor deze productie werd echter ook wat meer krachtvoer gebruikt. Het krachtvoergebruik steeg met 54 kVEM naar 1.759 kVEM per koe. Het gebruik aan krachtvoervervangers bleef vrijwel gelijk.

De eigen voeropbrengst daalde met 200 kVEM per ha naar 8.770 kVEM. De krachtvoerprijs steeg met 3,4 cent naar 23,4 cent per kVEM. Deze twee factoren bij elkaar leidden tot hogere voerkosten. Die stegen met 1,3 cent naar 7,0 cent per kg melk.

Opvallend is dat het percentage leasemelk daalde van 4 naar 2 procent. Boeren leasden gemiddeld dus de helft minder dan in 2009-2010.

De verkochte koeien waren 20 euro duurder dan in 2009-2010. Ze brachten gemiddeld 460 euro op. De nukaprijs is vrijwel gelijk. De totale post omzet en aanwas valt door een iets kleinere aanwas toch iets lager uit. Ze gaat van 0,26 naar 0,18 cent per kg meetmelk.

Of registreer je om te kunnen reageren.