Rundveehouderij

Nieuws

Rendement intensieve melkveebedrijven neemt af

Amsterdam - Het rendement van grootschalige, intensieve melkveebedrijven loopt zichtbaar terug.

Dat zei Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven van ABN Amro, tijdens de bijeenkomst Visie op Sectoren. Bedrijven met veel dieren maar weinig grond zijn in de praktijk daardoor lastiger te financieren. Berntsen zei ook dat investeringen in het melkquotum teruglopen. Voor de meeste bedrijven is het aankopen van melkquotum niet meer rond te rekenen. Het melkquotum wordt in 2015 afgeschaft. Investeringen in quotum lopen mogelijk verder terug naarmate de route die de regering kiest richting 2015 duidelijker wordt. Bedrijven worden in het algemeen meer kostprijsbewust, merkt Berntsen.

"De vooruitzichten voor de sector zijn goed te noemen. De productie van melk groeit jaarlijks wereldwijd met 1 procent, terwijl de vraag mondiaal 2 procent toeneemt." De bank verwacht dat de Nederlandse melkplas tot 2015 groeit met 1 procent. Daarna groeit de melkplas met 2 tot 3 procent, aldus ABN Amro.

Opvallend is dat de bank verwacht dat akkerbouwers en melkveehouders de afschaffing van het melkquotum zien als een kans om samen te werken. Akkerbouwers hebben immers de grond die melkveehouders wellicht tekort komen. Akkerbouwers zullen volgens de bank niet direct zelf gaan melken, maar samenwerking of grondaankopen door de melkveehouderijen worden door veel boeren genoemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.