Rundveehouderij

Nieuws 304 x bekeken

Piek melkaanvoer lager dan vorig jaar

Amersfoort – De Nederlandse melkaanvoer vlakt dit voorjaar eerder af dan vorig jaar. Dit blijkt uit aanvoergegevens van FrieslandCampina en wordt bevestigd door andere zuivelverwerkers. De bedrijven schrijven deze ontwikkeling toe aan het droge voorjaar.

Het uitblijven van substantiële regenval zorgt tot nu toe nergens voor grote problemen in de melkveehouderij. Toch is aan de melkaanvoer af te lezen dat de achterblijvende grasgroei zijn tol eist. De traditionele productiepiek is dit voorjaar geen echte piek, maar gaat bij een bedrijf als FrieslandCampina over in een vlak aanvoerpatroon. Als binnenkort weer regen valt, zou het beeld misschien nog kunnen veranderen, maar dat blijft afwachten.

Tot nu toe is de melkproductie dit voorjaar minder hoog dan vorig jaar, ondanks het feit dat dit jaar weer een procent meer melk mag worden gemolken dan in het vorige quotumjaar. Bij FrieslandCampina blijft de productie nu op weekbasis tussen de 0,5 en 1 miljoen kilo lager dan vorig jaar. Andere fabrieken noemen eenzelfde effect. Dit is echter niet alles.

Naast de productie in absolute hoeveelheden dalen ook de gehalten aan vet en eiwit in de melk. Dit proces was overigens al eerder meetbaar dan de afname van de totale aanvoer en heeft mogelijk niets met het droge weer te maken. Het effect ervan komt echter wel bovenop de vermindering van de totale productie. Het eiwitgehalte in de melk daalt het sterkst en ligt tienden van procenten lager dan vorig jaar. Het vetgehalte daalt veel minder sterk.

De daling van de gemiddelde gehalten heeft mogelijk te maken met het krappere of minder goede rantsoen dat nog voorhanden is.

Of registreer je om te kunnen reageren.