Rundveehouderij

Nieuws 181 x bekeken

Netwerk toont stevig fosfaatpotentieel aan

Wageningen – Er is hoop voor melkveehouders die geen bedrijfsspecifieke excretie (BEX) registreren en die als gevolg van de fosfaatafspraken tussen LTO en veevoerindustrie 10 procent minder fosfaat moeten uitstoten.

Als ze bewust met hun veevoeders omgaan, en fosforrijke (bij)producten mijden is het vrij eenvoudig om de aanvoer van fosfaat aanzienlijk te verlagen.

Dit toont het netwerk Verminderen fosfor in krachtvoer melkvee aan. Het netwerk telt tien deelnemers in het westen en midden van het land, gebieden waar bedrijven vaak nog weinig ervaring hebben met BEX. Toch is het nu ruim een jaar draaiende netwerk er in geslaagd om gemiddeld 32 procent van het opgenomen fosfor in voer om te zetten in melk en vlees.

Volgens Michel de Haan is dat een knappe prestatie, omdat veel bedrijven nu in de buurt zitten van een fosforbenutting van 26 procent. Wat het landelijke gemiddelde is, is overigens niet bekend. De Haan begeleidt vanuit netwerk-organisatie Verantwoorde veehouderij het ’fosfor-netwerk’.
Zou de melkveehouderij in dit jaar en in 2012 geen aantoonbare reducties behalen, dan dreigt een dierplafond.

Of registreer je om te kunnen reageren.