Rundveehouderij

Nieuws 180 x bekeken

NZO en LTO pleiten voor subsidie duurzame energie

Zoetermeer – De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO hebben minister Verhagen gevraagd om steun voor kleine projecten voor duurzame energie in de melkveehouderij.

De roep om geld komt op het moment dat de Tweede Kamer moet beslissen over de nieuwe invulling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).

Bij de vraag hebben de organisaties de opgestelde routekaart bijgevoegd voor een 100 procent energieneutrale zuivelketen in 2020 met een klimaatneutrale groei. Een stimuleringsregeling is volgens beide organisaties een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de in de routekaart gestelde ambities. De NZO en LTO zijn van mening dat de voorstellen van het kabinet ontoereikend zijn om de doelen van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, de Meerjarenafspraken energie-efficiency en het project Duurzame zuivelketen te bereiken.

De belangenorganisaties zouden in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie graag een aparte categorie voor kleine integrale projecten voor groen gas zien. Daarbij zouden voorlopers op het gebied van groen gas die eerder zijn uigeloot met voorrang moeten worden toegelaten tot de SDE+ regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.