Rundveehouderij

Nieuws 192 x bekeken 1 reactie

Melkveehouderij blijft nog te vervuilend

Wageningen - De Nederlandse melkveehouderij blijft te veel nitraat, ammoniak en methaan produceren. Om de milieudoelen te halen zijn radicale veranderingen nodig, schrijven Wageningse onderzoekers in het laatste nummer van Livestock Science.

De melkveehouderij heeft de voorbije 15 jaar al veel gedaan, erkent onderzoeker Theun Vellinga. Zo zijn de nitraatconcentratie in het grondwater en de ammoniakemissie gehalveerd en is de emissie van broeikasgassen (waaronder methaan) verminderd met 20 procent. Daarmee zijn de milieudoelen echter nog niet gehaald. De nitraatconcentratie in het grondwater moet nog 30 procent omlaag, de ammoniakuitstoot met 50 procent en de emissie van broeikasgassen met ruim 10 procent. Een vervolgstap is echter lastig.

“Broeikasgassen verder terugdringen lukt nog wel met bestaand beleid”, zegt Vellinga. Dat kan via massale mestvergisting. Het terugdringen van nitraat en ammoniak is lastiger. De nitraatuitspoeling verminderen kan door de koeien op te stallen, maar dat is tegen de maatschappelijke wens om koeien in de wei te houden. Bovendien zou de ammoniakemissie uit de stallen weer stijgen. Een andere optie is om minder stikstof te gebruiken. Maar dan daalt de voeropbrengst en is meer land nodig voor de teelt van ruwvoer. Ook lastig.

Interessanter lijkt het om de levensduur van melkkoeien te verlengen, van drie jaar nu naar vijf jaar. Maar ook dat heeft een keerzijde.

Vellinga hoopt samen met anderen op nog verdere vernieuwingen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Vanaf 2015 kan elke boer zijn bedrijf intensiveren. Daarmee is de "vervuiling" meteen opgelost. Intensieve bedrijven zijn immers een stuk milieuvriendelijker en efficiënter. Die vieze, vuile extensieve bedrijven zijn dan gelukkig verleden tijd. Toch????

Of registreer je om te kunnen reageren.