Rundveehouderij

Nieuws 305 x bekeken

Kwaliteit 'kuikengras' te verbeteren

Culemborg – De kwaliteit van lang, laat gemaaid ’kuikengras’ kan beter.

Dat is zowel in het voordeel van de weidevogels als de agrarisch ondernemer. In de advieswijzer van LTO-Noord, Wageningen UR en CLM worden een aantal mogelijkheden in beeld gebracht om de kwaliteit te verbeteren.

Kuikens van weidevogels hebben lang gras nodig, op land met een uitgestelde maaidatum tot in juni. Het gras is vaak minder van kwaliteit en moeilijker om aan melkkoeien te voeren.

Om de kwaliteit te verbeteren kan onder meer gekozen worden om geen eerste mestgift in het voorjaar te geven, of eventueel een lichte ruige mestgift. Ook voorbeweiding of een (tijdelijk) hoger voorjaarspeil met water in de greppels om de grasgroei te vertragen behoort volgens genoemde organisaties tot de mogelijkheden. Met deze maatregelen kan een lichtere snede van betere kwaliteit worden gerealiseerd.

Voor een goede weidevogelstand is voldoende ’kuikenland’ van belang. Dit is land met lang, kruidenrijk gras met een open structuur in de periode dat de kuikens rondlopen van half mei tot half juni. Naast jongvee en droogstaande koeien zou ook melkvee, met een aangepaste krachtvoer gift, zonder problemen 15 procent ’kuikengras’ kunnen worden gevoerd zonder daling van de melkproductie.

Of registreer je om te kunnen reageren.