Rundveehouderij

Nieuws

Risico op weer flinke superheffing

Zoetermeer - De Nederlandse melkveehouderij koerst af op een quotumoverschrijding van 1,54 procent, ofwel bijna 47 miljoen euro superheffing.

Zoetermeer - De Nederlandse melkveehouderij koerst af op een quotumoverschrijding van 1,54 procent, ofwel bijna 47 miljoen euro superheffing.

Dit blijkt uit de melkaanvoergegegens van het Productschap Zuivel tot en met februari.

Op grond van het aangevoerde volume melk lijkt de te verwachten overschrijding overigens mee te vallen. Worden de kilo’s melk die dit jaar zijn aangevoerd vergeleken met de aangevoerde kilo’s in het vorige quotumjaar, dan valt op dat melkveehouders in de laatste maanden hun productie hebben getemperd. Tot en met februari dit jaar is de aanvoer in kilo’s melk slechts 1,8 procent groter geweest (188,3 miljoen kg) dan in de vergelijkbare periode van het quotumjaar 2009-2010. Dat zou neerkomen op een overschrijding met 0,8 procent.

Wordt echter gekeken naar de melkproductie op vetbasis, zoals ook het Productschap Zuivel en de Europese Commissie doen, dan blijkt dat de totale aanvoer 2,54 procent hoger is dan in het vorige jaar. Dat komt neer op een overschrijding met 1,54 procent.

Het punt is dat de vetproductie in het net voorbije quotumjaar hoger uitkomt dan over het quotumjaar 2009-2010. Toen werd tot en met februari een vetpercentage van 4,369 procent geregistreerd, over het net afgelopen jaar bedroeg die tot en met februari 4,401 procent.

Een mogelijke verklaring voor het hogere vetgehalte is volgens deskundigen dat in de melkveehouderij steeds meer bijproducten worden gevoerd. Daardoor stijgen de gemiddelde gehalten in de melk.

Of registreer je om te kunnen reageren.