Rundveehouderij

Nieuws 305 x bekeken

Nieuwe fosfaatnorm voor mais

Lelystad – Als de hoeveelheid fosfaat knellend wordt, moeten veehouders niet op rijenbemesting in mais bezuinigen. Het moet zelfs verheven worden tot uitgangspunt van de mestgift.

Dat concludeert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen in een nieuw bemestingsadvies. Van recente grondmonsters kunnen veehouders niet alleen het P-Al-getal, maar ook de P-CaCl2 aflezen. Met deze twee getallen is de bijbehorende adviesgift voor fosfaat in de rij af te lezen in de adviestabel.

In het nieuwe advies is de behoefte van de mais het komende seizoen losgekoppeld van de behoefte van de bodem. De gewasbehoefte staat in de tabel, de behoefte van de bodem in de kleine letters eronder. Wat bij de tabellen opvalt is dat een volveldse gift van 35 tot 40 kuub runderdrijfsmest, de adviesgift van fosfaat in de rij nauwelijks verlaagt.

Of registreer je om te kunnen reageren.