Rundveehouderij

Nieuws 262 x bekeken 1 reactie

Minder krachtvoergebruik en meer voerwinst

Boxmeer - Klanten van Hendrix UTD behaalden over 2010 een gemiddelde voerwinst van € 27,10 per 100 kilo meetmelk.

Dat is € 6,10 meer dan over 2009. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere melkprijs, maar ook het MelkMonitor-programma van Hendrix UTD leverde volgens het bedrijf een bijdrage.

De afnemers gebruikten gemiddeld 3 procent minder krachtvoer, maar produceerden nagenoeg dezelfde liters melk als in 2009. De levensproductie is licht gedaald, maar in vergelijking met het landelijk gemiddelde scoren Hendrix UTD-klanten nog altijd een 7 procent hogere levensproductie, zo blijkt uit het MelkMonitor-systeem. Hieraan nemen 1.400 bedrijven deel. De melkproductie per koe is ongeveer gelijk gebleven, maar de gehalten aan vet en eiwit zijn gestegen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Op basis van alle berichten die verschijnen omtrent schaarste aan agrarische grondstoffen ligt het in de rede, dat de mengvoederprijzen verder zullen stijgen. Zulks houdt in, dat de veredelingsmarge verkleind wordt, tenzij zuivel, kippen en varkens navenant in prijs zouden stijgen. Laat de markt dat toe of moet rekening gehouden worden met margeverkleining en wellicht beperking van deze producties.
    Is de markt van agrarische grondstoffen structureel veranderd , gegeven de toegenomen vraag m.n. uit China , India en andere afnemers of is hier sprake van een tijdelijk verschijnsel.
    Mengvoederindustrie en agrarische veredelingsindustrie staan v voor moeilijke beslissingen
    .

Of registreer je om te kunnen reageren.