Rundveehouderij

Nieuws 839 x bekeken 1 reactie

Met zwavel meer mais

Wageningen - Zwavelbemesting heeft invloed op de drogestofopbrengst van snijmais. Een zwavelgift van 8 tot 30 kilo per hectare kan een meeropbrengst geven van 100 tot 450 kilo droge stof per hectare. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Nutriënten Management Instituut (NMI).

Uit een eerdere literatuurstudie bleek al de behoefte aan zwavel. Ongeveer de helft van de zandgronden voorziet de mais te krap van zwavel. Het gewas wordt steeds meer afhankelijk van het zwavelleverend vermogen, omdat de depostie uit de lucht en aanvoer via de mest steeds minder wordt. De gewasopbrengst is hoger bij toenemend zwavelleverend vermogen.

Effect bemesting
De meeropbrengst aan droge stof in het gewas als gevolg van een zwavelbemesting blijkt minder te worden naarmate het zwavelleverend vermogen van de bodem toeneemt. Ook is de reactie van het gewas op zwavelbemesting afhankelijk van de fosfaat- en kalitoestand. Naarmate de kali- en fosfaattoestand hoger is, is het effect van een zwavelbemesting ook groter.

Meststoffen
In de praktijk bemesten de boeren de mais op basis van fofaat- en kalibehoefte. Daarin lift de invulling van de zwavelbehoefte mee, maar is niet bepalend voor de bemesting. Er zijn in de praktijk genoeg meststoffen voor een zwavelbemesting of een gecombineerde bemesting van zwavel en stikstof of zwavel, stikstof en fosfaat.

In de proeven is geen verschil in opbrengst gevonden bij gebruik van de verschillende soorten zwavelmeststof.

Eén reactie

  • no-profile-image

    hoi

Of registreer je om te kunnen reageren.