Rundveehouderij

Nieuws 179 x bekeken

Glanbia biedt vaste melkprijs voor drie jaar

De Ierse zuivelcoöperatie Glanbia maakt met een deel van haar leden prijsafspraken voor een periode van drie jaar. Het gaat om een vaste prijs van 28 cent per kilo melk met 3,6 procent vet en 3,3 procent eiwit voor een vooraf bepaald volume melk.

Europese zuivelcoöperaties zijn op zoek naar instrumenten om de effecten van prijsfluctuaties op de zuivelmarkt op te vangen. De marktschommelingen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen in aanloop naar de afschaffing van de quotering in 2015. Het ondernemersrisico neemt daardoor zowel voor de zuivelindustrie als voor de melkproducent toe. Glanbia introduceert een systeem dat de risico’s moet verlagen.

De Ierse zuivelonderneming wil de komende drie jaar (2011-2014) voor een deel van de melkaanvoer een vaste prijs betalen van 28 cent per kilo exclusief bij 3,6 procent vet en 3,3 procent eiwit. Deelname is vrijwillig. De animo onder de melkveehouders is volgens Ierse media groot. Wel zijn de voorwaarden sinds de lancering van de plannen aangepast zodat in het geval van een flink stijgende kostprijs de vergoeding kan worden aangepast.

Leveranciers wordt gevraagd minimaal 10 procent van hun melkquotum in te brengen als ze van de regeling gebruik willen maken. Er is geen bovengrens per melkveebedrijf bepaald, maar wel een grens voor de totale hoeveelheid melk die voor een vaste prijs wordt ingekocht.

Algemeen directeur van Glanbia Food Ingredients Ireland, Jim Bergin, geeft in de Independent aan dat het doel van de zuivelonderneming is om 10 procent van Glanbia’s melkplas van 1,4 miljard liter af te nemen voor een vaste prijs.

De Ierse melkveehouders lijken voornamelijk positief op de plannen te reageren. Wel wordt gewaarschuwd dat het niet zo moet zijn dat de ’vrije’ melkprijs lager uitvalt, om met dit geld de gegarandeerde prijs uit te kunnen betalen.

Het Ierse initiatief wordt nauwlettend gevolgd door andere Europese zuivelondernemingen. Glanbia heeft inmiddels laten weten dat honderden melkveehouders belangstelling voor het initiatief hebben getoond. Het is nog niet bekend hoeveel veehouders uiteindelijk aan het project meedoen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.