Rundveehouderij

Nieuws 236 x bekeken

Veehouderij verplicht aan fosfaatreductie

Den Haag – De melkveehouderij moet dit jaar via het voer een fosfaatreductie realiseren van 5 miljoen kilo, net als de varkenshouderij.

LTO en de veevoerindustrie hebben afgesproken deze beperking af te dwingen via een verordening van het Productschap Diervoeder (PDV).

In de volgende twee jaren moet nog eens eenzelfde reductie van de fosfaatuitstoot worden bereikt, maar dan niet meer met een dwingende verordening van het PDV als stok achter de deur. Dit blijkt uit vergaderstukken van het schap.

De verordening van het PDV verkeert nog in de conceptfase, maar LTO en de diervoerindustrie, verenigd in de Nevedi, zijn het al lang eens over de aanpak. In december vorig jaar sloten ze een akkoord over de fosfaatreductie, om daarmee ingrijpender maatregelen van bovenaf voor te zijn.

In het verleden moest vooral de intensieve veehouderij extra maatregelen nemen om de mineralenuitstoot te beperken. Nu moet de rundveehouderij in gelijke mate meewerken aan fosfaatreductie als de varkenshouderij. Ook andere sectoren, zoals de pluimveehouderij, moeten hun steentje bijdragen, maar daarvoor zijn nog geen hoeveelheden gesteld.

Een gezamenlijke werkgroep van Nevedi en LTO Nederland is bezig met het verkennen van mogelijkheden om de in totaal 20 miljoen kilo fosfaatreductie via het voerspoor te realiseren. Ook begeleidt deze werkgroep de communicatie over het reductieplan.

Wat de fosfaatreductie betekent voor de voerefficiency en de melkproductie in de melkveehouderij wordt in de stukken niet aangegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.