Rundveehouderij

Nieuws

'Regie nodig voor betere diergezondheidsstatus'

Oosterbeek – De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zou een omslag moeten maken van controleur naar regisseur. Dat vindt melkveehouder en bestuurslid bij CRV en Veepro Meine Siebenga. Hij sprak tijdens een symposium van de GD in Oosterbeek. Siebenga melkt samen met zijn schoonzoon 160 koeien in Lelystad.

Melkveehouders in Nederland verschillen volgens de melkveehouder te veel van mening om de gezondheidsstatus van vee in zijn totaliteit naar een hoger plan te brengen. ”Daarom is het belangrijk dat iemand de regie neemt”, aldus Siebenga. Hij vreest voor de gevolgen voor de sector wanneer Nederland opnieuw wordt getroffen door een ernstige dierziekte.

Schaalvergroting in de rundveehouderij is volgens Siebenga niet tegen te houden. Er zal steeds efficiënter geproduceerd moeten worden om aan toenemende vraag naar voedsel te kunnen voldoen.

”Zowel in de melk- als vleesveehouderij valt nog een enorme efficiencyslag te maken.” Thema’s als voerefficiency, antibioticagebruik en watervoorziening worden daardoor steeds belangrijker. Er blijft in zijn ogen wel ruimte voor een aantal kleinere melkveebedrijven. ”Maar die gaan vooral produceren voor de nichemarkt.”

Het is volgens Siebenga belangrijk om als sector open te blijven. De burger komt door de schaalvergroting steeds verder van de sector af te staan. Dierenwelzijn is van belang, maar het voorzien in voldoende voedsel voor de wereldbevolking duidelijk belangrijker. Hij begrijpt niet dat de maatschappij daar weinig oog voor heeft.

Directeur Coöperatieve Zaken bij FrieslandCampina, Atze Schaap, gaf in Oosterbeek nog eens aan dat hij ervan uit gaat dat de gemiddelde melkprijs komende jaren boven de 30 cent blijft. Siebenga denkt daar duidelijk anders over. ”Een melkprijs van 32 cent gemiddeld gaan we komende jaren niet redden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.