Rundveehouderij

Nieuws

Overschrijding quotum FrieslandCampina dreigt

Amersfoort – De leden-veehouders van FrieslandCampina stevenen af op een bijna even grote overschrijding van het melkquotum als in het jaar 2008/2009.Dit blijkt uit aanvoercijfers van het zuivelbedrijf. In 2008/2009 was eind februari 92,52 procent van het quotum gevuld, dit jaar was dat 92,30 procent. Ter vergelijking: vorig jaar was ’slechts’ 91,34 procent van het quotum gevuld, terwijl ook toen een overproductie werd gerealiseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.