Rundveehouderij

Nieuws

Maistelers bepalen vroeg raskeuze mais

Wageningen – Ongeveer tweederde van de maistelers heeft halverwege februari al een definitieve keuze gemaakt over het te zaaien maisras. Dat blijkt uit marktonderzoek van Geelen Consultancy uitgevoerd onder 250 melkveehouders die mais telen.

Ook Limagrain signaleert dat de mais vroeg wordt verkocht. Het zaaizaadbedrijf heeft op dit moment 35 procent meer maiszaadbestellingen verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar.

De door Geelen Consultancy ondervraagde maistelers hebben gemiddeld 95 melkkoeien op het bedrijf en geven aan dit seizoen gemiddeld 15 hectare mais te willen verbouwen. Van de maistelers die al voor een bepaald ras hebben gekozen, heeft ongeveer tweederde al maiszaad besteld bij de leverancier en 15 procent van deze groep heeft al maiszaad besteld bij de loonwerker.

Het marktbureau signaleert dat dit jaar naast de gebruikelijk selectiecriteria, voor het te kiezen maisras, opvallend veel gekeken wordt naar het criterium: snelheid beginontwikkeling. Deze ontwikkeling is volgens de onderzoekers te verklaren door het moeilijke maisseizoen van 2010.
Limagrain gaat er voor komend seizoen vanuit dat het Nederlandse maisareaal licht gaat toenemen, vooral als gevolg van ontstane ruwvoertekorten en de hoge graanprijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.