Rundveehouderij

Nieuws 168 x bekeken

'Geen competitie, wel goede melkprijs voor Nieuw-Zeelandse consument'

Auckland – Op het terrein van dagverse zuivel is er weinig concurrentie in Nieuw-Zeeland, wordt geconstateerd in een rapport dat is gemaakt in opdracht van het Nieuw-Zeelandse ministerie van landbouw.

Toch is overheidsingrijpen in die markt ongewenst omdat dit de markt zou verstoren en tot beperking leidt van het aanbod in Nieuw-Zeeland zelf, zo constateert minister van landbouw David Carter.

Critici van Carter in Nieuw-Zeeland stellen dat het rapport en ook de opstelling van de minister aantonen dat de overheid niet goed raad weet met de dominantie van Fonterra op de interne zuivelmarkt.

Het rapport over de concurrentie in de dagverse zuivel is opgesteld naar aanleiding van woede onder consumenten over de hoge consumptiemelkprijs. Die is de afgelopen maanden sterk gestegen. Daarbij werd ook opgemerkt dat verse zuivel in Nieuw Zeeland duurder is dan in Australië, waar Nieuw-Zeelandse zuivel naartoe wordt gebracht.

In reactie op de kritiek kondigde Fonterra bovendien een eenzijdige bevriezing aan van de binnenlandse prijzen voor dagverse zuivel. Dit bedrijf heeft 90 procent van de interne markt in handen. Voor de minister is het echter geen aanleiding om maatregelen te nemen, stelt hij. De enige partij die meer echte concurrentie kan afdwingen is het Nieuw-Zeelandse parlement. Dan moet echter wel de Dairy Restructuring Act 2001 (Dira) worden aangepast. Deze wet reguleert de Nieuw-Zeelandse zuivelmarkt sinds de oprichting van de-facto monopolist Fonterra.

Of registreer je om te kunnen reageren.