Rundveehouderij

Nieuws

Fokwaarden aangepast

Apeldoorn - In de nieuwe indexdraai van april wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die hebben betrekking op geboorteverloop en levensvatbaarheid.

De fokwaardeschatting voor stieren zal in april op kleine onderdelen worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen gebeuren op het vlak van geboorteverloop en levensvatbaarheid. Dat maakte GES (Genetische Evaluatie Stieren) bekend. GES is de organisatie die de fokwaardeschatting in Nederland uitvoert.

Bij zowel geboorteverloop als levensvatbaarheid zijn er verschillen tussen vaarzen en koeien. De meeste problemen , zwaar afkalven en relatief hoog sterftepercentage bij de geboorte, doen zich juist voor bij vaarzen. Bij koeien is die problematiek veel minder groot en zit er minder spreiding in.
In de nieuwe berekeningen maakt het GES nu gebruik van het diermodel in plaats van het stiermodel. Dat betekent dat er nu ook gegevens van vaarzen en koeien in de fokwaardeschatting worden gebruikt. Geboortegegevens van proefstieren blijven echter vooral bestaan uit koeiengegevens, veelal tweedekalfs dieren. Dat komt omdat proefstieren vooral op vaarzen worden ingezet. Maar er is vanuit de gegevens van koeien wel een goede voorspellende waarde te geven voor bijvoorbeeld het afkalfgemak van vaarzen. Door zowel de directe invloed van de stier als de invloed van de moeder mee te wegen ontstaat een nauwkeuriger fokwaardeschatting.

Omdat het fokdoel minder geboorteproblemen en een hogere levensvatbaarheid van kalveren bij vaarzen is, zal in de publicatie in beide gevallen de fokwaarden voor de vaarzen worden gepubliceerd. Daardoor kan de fokwaarde van stieren voor het kenmerk geboorteverloop flink veranderen. Voor sommige stieren kan het mogelijk 6 a 7 punten in fokwaarde wijzigen.
Voor de levensvatbaarheid geldt dat de fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte (hoe levensvatbaar is het kalf als directe nakomeling van de stier) gemiddeld 1 punt daalt. Dat geldt ook voor de levensvatbaarheid bij afkalven (hoe is de levensvatbaarheid van kalveren geboren uit dochters van een bepaalde stier). Door de gegevens van de moeders (dochters van een bepaalde stier) mee te nemen is de betrouwbaarheid van de fokwaarde levensvatbaarheid met 10 tot 15 procent gestegen. Beide achterliggende fokwaarden worden niet gepubliceerd bij de indexdraai, maar zijn wel op internet te vinden bij het opvragen van fokwaarden van individuele stieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.