Rundveehouderij

Nieuws 556 x bekeken

BEX-jongvee kan duizenden euro’s voordeel opleveren

Uden – Jongvee-opfokkers kunnen met BEX-jongvee duizenden euro’s besparen. De rekenmodule blijkt een goed hulpmiddel om de werkelijke mestproductie aan te tonen en is nu goedgekeurd door de Commissie Mestnormen van het ministerie van ELI.

In het specifieke programma voor jongvee wordt onder andere gerekend met de aanvoerleeftijd, afvoerleeftijd en mate van beweiding per leeftijdsgroep. Uit het programma blijkt dat de werkelijke productie afwijkt van de forfaitaire norm. Jongvee-opfokkers kunnen de rekenmodule gebruiken om de bedrijfsspecifieke excretie voor hun bedrijf door te rekenen. Doordat de mestproductie meestal lager is, kan er bespaard worden op mestafzet en kunstmestaankoop.

BEX-jongvee is ontstaan uit het praktijknetwerk Jongvee-opfokkers werken aan BEX, dat in 2009 ontstaan is. Het programma is vanuit dit netwerk ontwikkeld door DLV Rundvee Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Bij de elf deelnemende bedrijven aan het netwerk bleek het gemiddeld stikstofvoordeel in 2010 29 procent te zijn. Het gemiddelde fosfaatvoordeel kwam uit op 23 procent. Het financiële voordeel van het gebruik van BEX-jongvee kan volgens gegevens uit het netwerk oplopen tot meer dan 5000 euro, als er ook rekening wordt gehouden met de betere bodemvruchtbaarheid, door minder afvoer van organische stof.

De rekenmodule BEX-jongvee is gratis op te vragen via www.rundveeadvies.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.