Rundveehouderij

Nieuws

Aanbevelingen voor zuivelbeleid Amerika

Washington – De Amerikaanse overheid kan met de bestaande marktinstrumenten maar beperkt invloed uitoefen op de zuivelmarkt.

Dat meldt de zuivelwerkgroep in haar adviesrapport aan het Amerikaanse landbouwministerie.

De werkgroep is opgericht om het bestaande zuivelbeleid te evalueren en te kijken hoe in de toekomst beter geanticipeerd kan worden op sterk veranderde zuivelmarkt. De Amerikaanse zuivelsector is in de afgelopen jaren , net als de zuivelsector in andere werelddelen, flink getroffen door de economische crisis.

Bestaande wetten bieden de landbouwminister volgens het rapport te weinig flexibiliteit om snel in te grijpen. Als er extra overheidsuitgaven aan te pas komen om de melkveesector te ondersteunen moet naast de landbouwminister ook het staforgaan OMB (Office Management and Budget) zijn toestemming geven.

De overheid zou beter en sneller kunnen ingrijpen door de monitoring van de markt te verbeteren. Een goede monitoring kan zorgen voor heldere cijfers wat betreft de kosten en opbrengsten. Op basis van deze cijfers kan de overheid sneller ingrijpen indien nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.