Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Weidegang verdeelt leden FrieslandCampina

Amersfoort – De discussie over verplichte weidegang voor leden van FrieslandCampina zorgt voor veel onrust binnen de zuivelonderneming.

Leden die hun koeien opstallen vragen zich af of er in de toekomst nog wel ruimte voor hen is bij de coöperatie, zo blijkt uit berichtgeving op de website van FrieslandCampina.

Hoewel weidegang slechts één van de onderwerpen is binnen het thema duurzaamheid, voert dit onderwerp tot nu toe de boventoon. Zo’n tachtig procent van de leden-melkveehouders van FrieslandCampina past nu nog weidegang toe. De zuivelonderneming ziet echter dat dit percentage onder druk staat en wil de dalende trend keren.

Leden wijzen op het feit dat er, naast weidegang, andere manieren zijn om met het thema duurzaamheid bezig te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de bouw van duurzame stallen, verbeterd koecomfort, energiebesparing en efficiënt mineralengebruik. Ook is er discussie over hoever de invloed van de coöperatie moet gaan op het erf van de boer.

Inzet van het bestuur van FrieslandCampina is dat elk lid een bijdrage moet leveren aan weidegang. Hoe de leden op hun eigen bedrijf invulling kunnen geven aan een vorm van weidegang staat nog open. Doel van het bestuur is om dit voorjaar met een prototype van het nieuwe duurzaamheidsconcept te komen. Tot en met 25 februari vinden verspreid door het land 140 bijeenkomsten plaats waar leden hun mening kwijt kunnen. Eind van de zomer komt het bestuur met de uitgewerkte voorstellen voor de eerste fase van het duurzaamheidsconcept, dat per 1 januari 2012 van kracht wordt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jammer dat de koe binnen boeren zich nog steeds verdedigen naar de buiten wereld. Het is nu eenmaal zo dat de burger / consument vindt, dat koeien het landschap moeten opsieren en dat er geen Mega stallen het landschap mogen ontsieren. Aangezien we in een democratie wonen, zullen de meeste stemmen de doorslag geven en die zijn niet van de boeren en hun families. Wat boeren kunnen doen is om tafel gaan zitten met stedelingen en hen duidelijk maken wat zuivel van buiten lopende koeien meer kost dan van opgestalde koeien. Zijn ze bereid dit neer te tellen dan is er geen vuiltje aan de lucht, willen ze niet betalen, gaat opstallen gewoon door. Afzetten zo het nu gaat en tweespalt zaaien tussen boeren of opstal boer betaalt premie weide melk, werkt contra productief. Speel in op de onderbuik gevoelens van de stedeling en probeer zo het inlandse deel van de zuivelproductie rendabel te maken door een betere prijs te bedingen, omdat het niet over melk gaat maar ook over landschaps aankleding.

 • no-profile-image

  Weidegang beperkt ook de ongecontroleerde groei van de bedrijven. Op zich ben ik daar niet tegen, maar dan is het einde zoek. Van de varkenssektor kunnen we veel leren, maar af en toe lijkt het alsof we oogkleppen op hebben. Met weidegang krijg je maatschappelijke ondersteuning, de bedrijfsgrootte wordt toch iets beperkt. Door deze beperking zal de overheid/melkafnemer toch er voor moeten zorgen dat deze "kleinere" bedrijven bestaansrecht hebben. Dit komt alleen de melkprijs ten goede. Wanneer hij dat niet doet zal de kleinere melkveehouderij geen bestaansrecht hebben. We moeten voorkomen dat we dubbel zo hard moeten investen/werken om een gelijk inkomen te behalen. Niet de varkenshouders achterna: de dood of de gladiolen.

 • no-profile-image

  melker

  Meriintje heeft ook zo zijn gedachten over weidegang en verplichtingen.
  kijk naar het volgende you tube filmpje

  http://www.youtube.com/watch?v=tn0J6gp6j6o

 • no-profile-image

  Wij vinden dat iedere individuele melkveehouder zelf moet kunnen afwegen: koeien binnen of buiten. Grote koppels zijn lastig om te weiden. Voor bedrijven met erg versnipperde kavels of een kleine huiskavels is het ook een hele puzzel. Of een bedrijf nu opstalt of weidt: het is o.i. veel beter om bv. via een vorm van een 'scorelijst' te scoren hoe het met koecomfort/dierenwelzijn is. Een melkveehouder die de koeien jaarrond opstalt, zal daar zijn aanpassingen in de stal zeker voor hebben en kan daar dan 'punten' voor krijgen.
  Het gaat er uiteindelijk om dat de koe het naar zijn zin heeft en het gros vindt het heel erg prima om lekker te kunnen liggen, eten, drinken, borstelen wanneer ze daar zin in hebben. Als er altijd vreten voor het voerhek ligt: niets is makkelijker dan dat!
  En de column 'koeien zijn buitendieren' waarin de betreffende veehouder beschrijft dat alleen bij heet weer zijn koeien de keus hebben om naar binnen te gaan en dat dan maar een aantal dat doen. Onze ervaring is totaal anders: we beginnen altijd met een aantal uren per dag te weiden, de koeien hebben de keus om al of niet binnen te blijven - wij zijn in de luxe positie dat we de stal destijds 'in het weiland' hebben kunnen bouwen- en er zijn veel koeien die graag binnen zijn (er ligt ook altijd voer), maar een aantal zijn idd echte 'buitenkoeien' en zijn altijd buiten of het nu regent, warm is of lekker weer. Bij regen is het gros trouwens liever binnen! Daarom: laat alsjeblieft de keuze vrij! En geen dictatuur van de melkfabriek!

 • no-profile-image

  De melkveehouders mosten zich eens heel goed realiseren dat er veel minder drijfmest is als de koeien gewoon naar buiten kennen. Koeien horen helegaar niet aldoor op stal, maar kennen veel beter zelf bepalen of ze naar binnen of naar buiten willen. Veel gezonder voor de dieren, veel minder mest in de kelder en veel minder kuilgras en hooi nodig. Want vers gras is vanzelf altijd beter. Vroeger stonden d'r bomen en struiken in de wei voor schaduw in de zomer, maar die bennen d'r door boeren en ruilverkavelaars allemaal uit gerukt. Oerstom! En Tara, ik heb nog nooit van een koppel koeien gehoord. Het is al achterlijk dat pluimveehouders van een koppel kippen spreken. Een koppel,van 40, 60 of 80 duizend! Idioten! We praten bij runderen van een kudde of van een veestapel. Dat weet vanzelf nog een kind!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.