Rundveehouderij

Nieuws

Moeder voorkomt verkoop bedrijf van vader en zoon

Almelo – Door ingrijpen van zijn moeder kan een Twentse melkveehouder het bedrijf niet verkopen dat hij in maatschap heeft met zijn vader, zijn moeder en zijn vrouw.De moeder heeft met succes bij de rechter bedongen, dat de maatschap nog niet wordt ontbonden en het bedrijf (deels) wordt verkocht.

De Almelose rechter heeft gisteren uitspraak gedaan in het kort geding dat de vrouw had aangespannen, nadat haar man, haar zoon en haar schoondochter duidelijk hadden gemaakt dat de maatschap zou worden ontbonden. In oktober vorig jaar stak de Almelose rechter al een stokje voor het voornemen om de melkveehouderij te ontmantelen.

Een van de redenen voor de voorgenomen bedrijfsbeëindiging is dat de zoon ziek is geworden. Hij blijkt lichamelijke klachten te krijgen vanwege het contact met melkkoeien, zo is bevestigd door het Centrum voor Allergologie Twente.

Volgens de zoon heeft zijn moeder al jaren niet meer in de maatschap meegewerkt. Zij stelt daar tegenover dat ze actief maatschapslid is en dat haar man, haar zoon en schoondochter er op uit zijn haar monddood te maken en haar haar rechten te ontnemen.

De rechter zegt dat de maatschap gedoemd is te worden opgeheven. Ondanks familiebesprekingen en de aanstelling van een bemiddelaar is het niet gelukt overeenstemming te bereiken tussen de betrokkenen.

Maar voor het opheffen van de maatschap is tijd nodig, vindt de rechter. Daarvoor moeten binnen vier weken drie onafhankelijke arbiters worden aangesteld, zegt de rechter.

Of registreer je om te kunnen reageren.