Rundveehouderij

Nieuws

Melk Duitse deelstaat toont flink minder dioxine-sporen

Düsseldorf - De dioxine-gehaltes in melk zijn de afgelopen 20 jaar met 75 procent gereduceerd, althans in Noordrijn-Westfalen.

Dat stelt het landbouwministerie van deze Duitse deelstaat vast op basis van het in 1990 gestarte jaarlijkse onderzoek van het voedselveiligheidslaboratorium CVUA.

Vorig jaar werden door het overheidsinstituut gehaltes gesignaleerd van 0,2 tot 0,67 picogramm per gram melkvet. Dat is fors onder de grenswaarde van 3 picogram.

Het CVUA neemt vier keer per jaar steekproeven van rauwe melk en zuivelproducten, namelijk in april aan het eind van de wintervoerperiode, na de eerste en tweede grassnede in mei en juli en nogmaals begin oktober. Volgens landbouwminister Johannes Remmel is de gunstige ontwikkeling het resultaat van de strenge milieumaatregelen die de afgelopen decennia zijn doorgevoerd.

Met name het milieu in het vanouds veel zware en chemische industrie onderdak biedende Noordrijn-Westfalen heeft daarvan geprofiteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.