Rundveehouderij

Nieuws 454 x bekeken 2 reacties

’Leden moeten meepraten over besluitvorming coöperatie’

Zorg over een veranderende bestuurscultuur binnen coöperatie FrieslandCampina en niet zozeer verzet tegen verplichte weidegang. Dat maakte dat Sjoerd Bijma en Henk Duiven zich aansloten bij een platform van ’betrokken leden’, dat anders wil praten over belangrijke besluiten.

De aankondiging van het FrieslandCampina-bestuur dat weidegang voortaan niet meer vrijblijvend zal zijn, was niet de directe aanleiding van melkveehouder Sjoerd Bijma uit Augustinusga om zich te verweren. Het was wel de druppel, legt hij uit.

De principiële zaak is hoe ver het bestuur van een coöperatie moet gaan qua bemoeienis met de bedrijfsvoering van leden, en op wiens gezag, vraagt Bijma zich af. ”Vóór de fusie van Friesland Foods met Campina was het zo dat belangrijke beslissingen eerst aan de leden werden voorgelegd. Sinds de fusie zie je steeds meer dat het bestuur beslissingen aan de leden voorlegt, waarbij die er alleen binnen bepaalde grenzen nog wat van mogen vinden.”

Collega-melkveehouder Henk Duiven uit Dwingeloo ervaart dat ook zo. Net als Bijma noemt hij eerdere ervaringen, zoals de salmonella-aanpak door het coöperatiebestuur. ”Het is goed dat ze diergezondheid en melkkwaliteit aanpakken”, stelt Duiven. De manier waarop het gedaan wordt door het bestuur van FrieslandCampina roept echter vragen op bij hem.

Bijma herinnert zich hoe directeur coöperatieve zaken Atze Schaap op een bijeenkomst over de salmonella-aanpak stelde dat alles nog bespreekbaar was, maar dat de volgende dag al een brief op de mat viel dat er in NZO-verband bindende afspraken waren gemaakt. Bijma: ”Ik heb er geen moeite mee als zoiets een ledenbesluit is. Dan is het klaar. Nu is vaak zo dat leden zich nog moeten uitspreken, terwijl het bestuur al verder is.”

Zowel Duiven als Bijma zijn opstallers. Het besluit tot verplichte weidegang kan dus ook voelbare gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Als echter de leden voor verplichte weidegang stemmen, passen ze zich aan, stellen ze. Ze willen de besluitvorming daarover wel op een echt coöperatieve manier laten plaatsvinden. Dat missen ze nu en daarom hebben ze zich aangesloten bij het platform van ’betrokken leden’ van FrieslandCampina.

Ze willen een open discussie over de besluitvorming binnen de coöperatie over aanpassingen zoals verplichte verduurzaming en weidegang. De actie die het platform organiseert ziet ze als een soort ledenpeiling. Steunt slechts een kleine groep boeren het platform, dan wordt verdere actie gestaakt. Is het anders, dan moet de besluitvorming voortaan opener, menen Duiven en Bijma.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Als eerst 250 euro per jaar voor een leverantie van 500000 kg melk en nu de discussie over verplichte weidegang wordt gevoerd, is de vraag waar is men mee bezig? Als weidegang veel beter is dan wordt het verhaal anders. Maar in die mooie nieuwe stallen zijn de koeien veel beter af! Stel dat ze op een klein perceel met zulke grote groep melkkoeien moeten beweiden,met alle problemen vandien. Men loopt tegen een dikke muur van problemen aan. laat dit vrij, dan kan iedereen doen wat voor hem en de koeien het beste is. Dit kun je uitleggen aan de consument, een vuile vieze bende is alleen maar imagoverlies!

  • no-profile-image

    farmer

    Als verplichte weidegang het resultaat van de cooperatie ten goede komt dan moet dit doorgaan.Het verdelen van het
    melkgeld zou dan een optie kunnen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.