Rundveehouderij

Nieuws

Inkomensdruk intensief melkveebedrijf door lagere toeslagen

Rotterdam – De inkomenspositie van met name de intensievere melkveebedrijven zal na 2015 onder druk komen te staan, met name door de afvlakking van de toeslagrechten. Verder verandert de inkomenspositie van het doorsnee melkveebedrijf niet sterk.

Deze verwachting sprak Pierre Berntsen, hoofd agrarische sector van ABN Amro bank uit tijdens een melkveecongres van de bank.

ABN Amro verwacht voor de komende jaren geen zeer sterke groei van de melkproductie in Nederland. Tot 2015 zal de groei de ruimte volgen die de melkquotering biedt. Dat is dus 1 procent per jaar. Na 2015 zal de groei weliswaar verdubbelen, maar toch blijft die beperkt. De reden hiervoor is dat de Nederlandse melkveehouderij op diverse manieren wordt beperkt in haar ontwikkelingsruimte. Daarbij zorgt het einde van de melkquotering dan nog altijd voor extra fiscale lasten op met name weer de intensievere bedrijven.

De gemiddelde melkprijs zal volgens de ABN Amro bank op 30 tot 32 cent blijven schommelen, waarbij wel flink wat schommelingen in de prijs blijven bestaan.

Ondernemers in de melkveehouderij die verder willen groeien, moeten het volgens Berntsen hebben van een stabiele ontwikkeling. Daarbij moeten ze er eerst voor zorgen dat de uitgangspunten voor een gezonde groei op orde zijn. Dat kan in eerste instantie ten koste gaan van groei. Een sprongsgewijze groei om zo de uitgangssituatie te verbeteren raad de bank af.

Of registreer je om te kunnen reageren.