Rundveehouderij

Nieuws 226 x bekeken

Gibo: sterk herstel voor melkveehouder

Arnhem – De Nederlandse melkveehouderij is vorig jaar qua resultaat weer teruggekomen op het niveau van 2008. Voor privé, aflossingen en investeringen was vorig jaar gemiddeld 51.000 euro meer beschikbaar.

Dat lijkt veel, meldt accountantsbureau Gibo Groep in zijn berekeningen, maar het geeft slechts aan hoe ver de melkveehouderij in 2009 was teruggevallen.

Uit Gibo Groeps eerste berekening van de resultaten van melkveebedrijven over het voorbije jaar blijkt dat het resultaat van de Nederlandse melkveehouderij vorig jaar vooral sterk verbeterd is door een melkprijs die 6 cent per kilo hoger was dan in 2009 (gemiddelde 2009: 27,5 cent; gemiddelde 2010: 33,5 cent per kilo).

Wat ook hielp was dat de uitgaven voor quotumlease, aankoop van kunstmest, mestafzet, loonwerk en de algemene uitgaven daalden. Aan de andere kant stegen de voerkosten licht. Dit vanwege minder gunstige groeiomstandigheden voor voedergewassen en hogere marktprijzen in de tweede helft van 2010.

Tussen de bedrijven onderling bestaan grote verschillen in opbrengsten. Vooral de grotere bedrijven noteerden een hoger bruto overschot per 100 kilo melk. Deze bedrijven hebben per kilo melk meer geld beschikbaar voor grond, arbeid, kapitaal en quota.

Het saldo valt bij de kopgroep ruim 4,5 cent per 100 kilo melk hoger uit dan bij de achterhoede. Duidelijk is dat ondernemers met een goed bedrijfsmanagement het meeste voordeel kunnen behalen. Op een bedrijf van 780.000 kilo melk bedraagt het verschil in saldo ruim 35.000 euro.

De ontvangsten uit melkgeld zijn volgens de berekeningen van Gibo bij de kopgroepbedrijven € 1,10 per 100 kilo melk hoger dan bij de staartgroep. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere gehalten in de melk. Bij verkoop en aankoop van vee behaalt de kopgroep 43 cent hogere opbrengsten. De totale opbrengsten zijn € 1,59 hoger per 100 kilo melk.

Bij de kopgroep liggen aan de uitgavenkant vooral de voerkosten en de dierkosten lager dan bij de achterhoede (achtereenvolgens € 1,37 en € 1,42 per 100 kilo).

Aan indirecte uitgaven geeft de kopgroep 3,5 cent minder uit. Het voordeel zit in de lagere uitgaven voor loonwerk, lagere uitgaven voor onroerend goed en lagere uitgaven voor algemene kosten. Op bedrijfsniveau loopt het verschil in opbrengsten uiteindelijk op tot 62.000 euro bij een gelijke melkleverantie.

Of registreer je om te kunnen reageren.