Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

FrieslandCampina houdt melkprijs over februari gelijk

Amersfoort – FrieslandCampina heeft zijn garantieprijs voor de maand februari vastgesteld op € 35,65 per 100 kilo melk. De garantieprijs blijft hiermee op hetzelfde niveau als in januari.

De zuivelaar wijst erop dat bij de referentieondernemingen voor de garantieprijs de uitbetalingsprijzen voor boerderijmelk redelijk stabiel zijn, hoewel de marktnoteringen voor poeders en boter een stijgende lijn laten zien. Ook blijven de uitbetalingsprijzen in Duitsland achter bij die in andere landen, aldus FrieslandCampina.

Ten opzichte van januari heeft FrieslandCampina de vetprijs verlaagd met 2 cent, naar € 4,00 per kilo. Eiwit wordt over februari iets beter betaald. De eiwitprijs steeg met 3 cent naar € 6,09. Volgens de berekeningmethodiek van Boerderij/agd.media komt het februari-melkgeld voor de leveranciers van FrieslandCampina uit op € 35,67 exclusief btw bij een jaarleverantie van 800.000 kilo melk. Dat is precies een cent meer dan in januari.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Zijn wij hier allemaal tevreden mee? Door schaarste worden wij thans geconfronteerd met hoge voerprijzen, hoge kunstmestprijzen, hoge brandstofprijzen, hoge pachtprijzen enz.enz.. Maar van de, door schaarste, hogere zuivelprijzen laat het goedbetaalde management van FrieslandCampina ons niet profiteren. Kunnen ze weer prachtige investeringen doen all over the world (ze zijn weer in de markt voor Yoplait, gaan zometeen weer millioenen euro's heen), waarvan wij nimmer de revenuen zien. En het niet aanpassen van de garantieprijs aan de huidige marktontwikkelingen, is ook nog eens lekker voor die particuliere zuivelverwerkers, die hoeven nu ook niet omhoog met de uitbetalingsprijs aan hun leveranciers. Kassa voor de managers en aandelenhouders! Ik meen dat ik een paar jaar geleden iemand eens hoorde zeggen, dat wij in goede tijden een financiele buffer moeten aanleggen.
    Weet iemand waarom wij, melkproducenten, dit eigenlijk allemaal pikken? Zijn er meer die hierover weleens nadenken? Of springen we, nu het na 1 februari weer mag, maar weer gauw op de trekker met strontkar om het hoofd weer "lekker" leeg te maken? Ach welnee, wat dom van mij om zo laatdunkend te denken, U bent immers ondernemer.

Of registreer je om te kunnen reageren.