Rundveehouderij

Nieuws

Duitse senaat tegen Europese melkproducentenverenigingen

Berlijn - De Duitse Bondsraad is tegen de door Brussel voorgestelde Europa-wijde regulering van producentenverenigingen in de melkveehouderij.

De raad vindt dat de plannen van de Europese Commissie - om de positie van de leveranciers tegenover de zuivelindustrie na het uitlopen van de quotering te versterken - geen recht doen aan de bestaande en goed functionerende regelingen op nationaal niveau. Ook wordt volgens haar geen rekening gehouden met de zeer uiteenlopende organisatiestructuren van de melksector in de afzonderlijke lidstaten.

De Duitse regering krijgt daarom de opdracht mee om zich in Brussel in te zetten voor erkenning van nationale regelingen. Als daarvoor geen gehoor gevonden wordt, zouden overgangsmaatregelen gecreëerd moeten worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.