Rundveehouderij

Nieuws

Brabantse melkveehouderij weer licht in de plus

Dorst – Het resultaat van de melkveehouderij in centraal Noord-Brabant is vorig jaar sterk gestegen van € -2,67 naar € 0,71 per 100 kilo melk.

Dit blijkt uit voorlopige berekeningen zoals gepresenteerd door Adviesbureau Peeters in Dorst.
Voor een bedrijf met ruim een miljoen kilo melk levert dat toch helaas nog maar een marginaal resultaat op van bijna 7.500 euro en dat is zorgelijk, zegt Rob Heijs van Peeters Advies. Want het langjarig gemiddelde voor de melkprijs waarmee wordt gerekend bij financieringen, ligt ook rond de 33 euro.

Voornaamste oorzaak van het betere resultaat is de sterk aangetrokken melkprijs. Ook de kosten van de eigen voedergewassen zijn iets gedaald. De kosten van mestafzet zijn echter meer dan verdubbeld, van € 0,65 naar € 1,50 per 100 kilo melk. Bij de voeraankopen valt op dat de kosten ervan slechts licht zijn gestegen, maar dat de aankopen van bijproducten wel sterk zijn gestegen (+74 procent). Volgens Peeters Advies is het een manier om de hogere krachtvoerkosten te compenseren.

De totale aankopen van bijproducten bedroegen vorig jaar € 171 per koe. Door een productiestijging van gemiddeld 5 procent per koe zijn de krachtvoerkosten dit jaar per 100 kilogram melk lager. De totale voerkosten komen in 2010 uit op € 9,36 bij een intensiteit van 23.500 kilo melk per hectare.

Mestafzet veroorzaakte in 2010 de grootste kostentoename. Per koe is 81 euro meer uitgegeven.
Door de sterk verbeterde melkprijs (gemiddeld € 33,14 per 100 kilo) komt het saldo in 2010 uit op € 21,30. Ten opzichte van 2009 is dit een verbetering met ruim 4 euro. Deze verbetering vertaalt zich ook in een toename van het resultaat met € 3,38 tot een niveau van € 0,71 per 100 kilo melk. Veel bedrijven in de vergelijking zijn de afgelopen jaren snel gegroeid naar een omvang van 1.050.000 kilo melk. Bij die omvang komt het bedrijfsresultaat dan uit op bijna 7.500 euro.

De reserveringscapaciteit is door de toename van de melkprijs weer op een niveau gekomen (€ 6,67) waarmee de reguliere aflossingsverplichtingen (€ 4,78) weer betaald kunnen worden en ook nog enige marge resteert. Voor het gemiddelde bedrijf is deze reserveringscapaciteit echter onvoldoende om de continuïteit op langere termijn te waarborgen. Hieruit spreekt duidelijk het belang van een goede melkprijs en/of bedrijfstoeslag voor de toekomst van de sector.

De totale aankopen van bijproducten bedroegen vorig jaar € 171 per koe. Door een productiestijging van gemiddeld 5 procent per koe zijn de krachtvoerkosten dit jaar per 100 kilogram melk lager. De totale voerkosten komen in 2010 uit op € 9,36 bij een intensiteit van 23.500 kilo melk per hectare
Mestafzet veroorzaakte in 2010 de grootste kostentoename. Per koe is € 81 meer uitgegeven.

Door de sterk verbeterde melkprijs (gemiddeld € 33,14 per 100 kilo) komt het saldo in 2010 uit op € 21,30. Ten opzichte van 2009 is dit een verbetering met ruim € 4,-. Deze verbetering vertaalt zich ook in een toename van het resultaat met € 3,38 tot een niveau van € 0,71 per 100 kilo melk. Veel bedrijven in de vergelijking zijn de afgelopen jaren snel gegroeid naar een omvang van 1.050.000 kg melk. Bij die omvan komt het bedrijfsresulaat dan uit op bijna € 75.000.

Bedrijfstoeslag noodzakelijk voor continuïteit:
De reserveringscapaciteit is door de toename van de melkprijs weer op een niveau gekomen (€ 6,67) waarmee de reguliere aflossingsverplichtingen (€ 4,78) weer betaald kunnen worden en ook nog enige marge resteert. Voor het gemiddelde bedrijf is deze reserveringscapaciteit echter onvoldoende om de continuïteit op langere termijn te waarborgen. Hieruit spreekt duidelijk het belang van een goede melkprijs en/of bedrijfstoeslag voor de toekomst van de sector.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.