Rundveehouderij

Nieuws 196 x bekeken

Aanscherping regels quotumoverschrijdingen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker scherpt de regels voor melding van quotumoverschrijdingen en betaling van de superheffing aan.

Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. De aanpassingen, die op 1 april ingaan, zijn volgens Bleker noodzakelijk, omdat er met het oog op de afschaffing van de melkquotering steeds grotere overschrijdingen van het quotum plaatshebben. Dit zou kunnen leiden tot problemen met de inning van de superheffing.

Ten eerste moeten kopers van melk bij het Productschap Zuivel melden wanneer een producent het quotum met meer dan 100.000 kilo overschrijdt. Deze maatregel vervangt de huidige meldingsplicht ten aanzien van nieuw aangemelde producenten die buiten het quotum produceren.

Daarnaast krijgt het productschap de mogelijkheid kopers te verplichten maandelijks een voorschot op de superheffing te betalen. Dit kan alleen bij afnemers die melk geleverd krijgen van producenten die het quotum met meer dan 100.000 kilo overschrijden. Deze bepaling is nodig, omdat de ervaring leert dat sommige bedrijven op het moment van afrekening over onvoldoende geld beschikken om de superheffing te betalen.

Volgens Bleker leiden de twee aanpassingen niet tot noemenswaardige lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. Het aantal meldingen zal waarschijnlijk niet toenemen. Tegelijkertijd verhoogt de staatssecretaris het nationale quotum met 1 procent. Dit is eerder overeengekomen met de Europese Commissie in het zogenoemde health check-akkoord.

Of registreer je om te kunnen reageren.