Rundveehouderij

Nieuws

Voerspoorconvenant door vrijwel alle producenten ondertekend

Rotterdam – Van de 56 bij de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) aangesloten bedrijven, hebben 52 het convenant verlaging fosfaatproductie via rundveevoer ondertekend. Dat blijkt uit een overzicht dat door Nevedi is gepubliceerd.

Van de vier relatief kleine bedrijven die dat nog niet hebben gedaan leveren drie bedrijven geen rundveemengvoeders aan de boer. Een bedrijf zegt al aan de voorwaarden te voldoen, maar het convenant nog te moeten ondertekenen. Bedrijven hadden tot half november de tijd hiervoor.

Nevedi-directeur Henk Flipsen verwacht dat de markt dan zijn werk doet en dat klanten voerleveranciers op hun verantwoording aanspreken. Er volgen voor de bedrijven geen sancties.
Uit het overzicht blijkt verder dat negen mengvoerbedrijven het zogenoemde addendum nog niet hebben getekend. Het addendum op het convenant houdt in dat de mengvoerproducenten naast het terugdringen van de fosfaatuitstoot in de rundveehouderij met gemiddeld 10 procent, ook voor hun gehele assortiment rundveevoeders een maximum fosforgehalte hanteren.

Dat maximum is een bruto fosforgehalte van 4,5 gram per kilo of een maximaal fosfor-ruw eiwitverhouding van 2,5 procent voor de totale productie van rundvee-mengvoerders.
Nevedi en LTO sloten onlangs een convenant dat het fosforgehalte in rundveevoeders met 10 procent moet dalen. Aanleiding is de sterke toename van de fosfaatproductie van de rundveehouderij. Die was in 2010 met 178,9 miljoen kilo 4,2 miljoen kilo groter dan in 2009. Volgens de huidige derogatie mag de uitstoot echter maar maximaal 173 miljoen kilo zijn.


Niet alle bedrijven met een kruis achter hun naam zijn in gebreke bleven. Producenten van biologisch mengvoer voor melkvee zijn vrijgesteld. Een paar andere bedrijven die wel aangemerkt staan, verkopen niet meer mengvoer voor melkvee. Omdat zij wel andere producten voor melkvee verkopen staan zij op deze lijst.

Of registreer je om te kunnen reageren.