Rundveehouderij

Nieuws 169 x bekeken

Schotten teleurgesteld over EU-melkplannen

Edinburgh – De National Farmers Union of Scotland (NFUS) is teleurgesteld dat de plannen voor een nieuw zuivelbeleid in de EU, het zogenaamde Dairy Package, aanzienlijk verwaterd zijn.

De NFUS vindt vooral het schrappen van verplichte contractualisering en het terugdraaien van de macht van producentenorganisaties teleurstellend.

De voorstellen zijn eerder deze week besproken in het trialoog-overleg tussen de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daar is afgesproken dat lid-staten zelf mogen beslissen of ze contracten in de melksector verplicht stellen of niet. Verder is de grens voor producentenorganisaties verlaagd van 40 naar 30 procent van de nationale melkproductie.

Vice-voorzitter Allan Bowie van de Schotse boerenbond: ”Wij hebben met steun van de Schotse regering hard campagne gevoerd voor verplichte contracten in de hele EU en een schaal voor producentenorganisaties die melkveehouders de kans zou geven om op gelijke voet te komen met de schaal van de zuivelbedrijven. Het nu uit de bus gekomen compromis ontbeert visie en we zijn teleurgesteld dat de mening van het Europees Parlement in de discussie verloren is gegaan.”

De NFUS denkt wel dat de strijd nog niet verloren is omdat de Britse staatssecretaris voor landbouw Jim Paice een inspraakronde over eventuele verplichte contractualisering heeft aangekondigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.