Rundveehouderij

Nieuws

Romijn: stikstofaanpak gaat goede kant op

Langerak – Er komt een verdere juridische invulling voor het beperken van de ammoniakemissie in de melkveehouderij. Dat is volgens vakgroepvoorzitter melkveehouderij LTO-Noord Kees Romijn het belangrijkste signaal dat uitgaat van de brief die staatssecretaris Bleker over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de Kamer heeft verstuurd.

Romijn is tevreden met het feit dat er weer beweging zit in de PAS. ”Maatregelen zijn nodig om ontwikkelingsruimte mogelijk te maken. Er zitten te veel melkveebedrijven op slot vanwege ammoniak.” In de brief gaat het nog om de hoofdlijnen, maar Romijn gaat er vanuit dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt.

Bleker noemt in zijn brief drie maatregelen die genomen kunnen worden om de ammoniakemissie te reduceren. De belangrijkste maatregel is volgens Romijn een aanpassing van de Algemene Maatregel van Bestuur Huisvesting. Het betreft het stellen van emissie-eisen aan alle nieuwe of uit te breiden melkveestallen. Niet alleen bedrijven die hun koeien binnen houden moeten in de nabije toekomst hun ammoniakemmissie beperken. Over de aanscherping van de normen wordt nog onderhandeld.

Een ander genoemde maatregel is verlaging van de ammoniakemissie door voer- en managementmaatregelen. Tot nu toe is alleen met bepaalde stalsystemen aan te tonen dat een lagere ammoniakemissie wordt behaald. Dat moet volgens Romijn veranderen. Via voer- en managementmaatregelen is volgens hem veel winst te behalen. Eis daarbij is dat er een juridische verankerling komt van een instrument om de verlaagde ammoniakemissie aan te tonen.

Bleker noemt als laatste maatregel aanscherping van de eisen voor emissie-arm aanwenden van dierlijke mest. Ook hier valt volgens Romijn nog winst te behalen. Duidelijk is voor hem dat naar alledrie de mogelijkheden moet worden gekeken om de ammoniakemissie te beperken. Zaak is voor LTO wel dat ruimte die de generieke reductie oplevert ten goede komt aan de ontwikkelingsruimte van de veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.