Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

NMV samen met wetenschap tegen PAS Bleker

Ingen – Niet alleen wetenschappers twijfelen aan de werking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) doet het.

De NMV is vanaf het begin kritisch geweest. Zo is ze tegen het gebruik van de Kritische Depositiewaarde (KDW) als toetswaarde bij het berekenen van stikstofdepositie bij vergunningverleningen.

Reden is dat het laagst scorende habitat de gebiedsscore bepaalt. De ondergrens is leidend, maar die is vaak niet ook niet te realiseren. De achtergronddepositie van buiten de landbouw is veel te hoog. Gevolg is dat dan ook geen vergunning wordt verleend, stelt de bond.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.