Rundveehouderij

Nieuws 205 x bekeken

Melkveehouderij ligt veel minder vóór op quotum

Zoetermeer – De Nederlandse melkveehouderij produceert op maandbasis bezien meer melk dan gezien de quotering zou mogen, maar de overproductie tot en met november is minder groot dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel.

Gerekend naar het voor dit quotumjaar aan Nederland toeberekende contingent (11,741 miljard kilo) en een vetreferentie van 42,36 gram per kilo, zou de melkveehouderij dit jaar 497.348 ton vet mogen produceren.

Zou de melkproductie doorzetten in het tempo en bij de gehaltes van de eerste acht maanden, dan resulteert dit in een vetproductie van 501.186 ton. Tot en met november is volgens het PZ 334.124 ton vet geproduceerd. Dat is zo’n 2.500 ton meer dan geproduceerd zou mogen worden op basis van het quotum. Het is echter veel minder dan de 7.000 ton die de melkveehouderij eind november vorig jaar boven het quotum had geproduceerd.

Ervan uitgaande dat de melkproductie in de maanden december tot en met maart waarschijnlijk iets daalt, met ook iets lagere gehalten, is de kans groot dat dit jaar nauwelijks nog een overschrijding van het melkquotum wordt gerealiseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.