Rundveehouderij

Nieuws 389 x bekeken

Langlopende schuld niet in aftrek bij bedrijfsopvolging

Een melkveehoudster neemt het bedrijf van haar ouders over. Zij neemt ook de langlopende schulden over. Hier mag voor de berekening van het verschuldigde schenkingsrecht geen rekening mee worden gehouden.

De uitspraak van rechtbank Leeuwarden is kort samengevat de volgende:

Belanghebbende, een melkveehoudster, is in 1995 samen met haar echtgenoot een maatschap aangegaan met haar ouders. Wegens uittreding van de ouders wordt de maatschap in 2004 ontbonden. Belanghebbende zet de onderneming voort en neemt het ondernemingsvermogen over. Bij de verdeling wordt belanghebbende overbedeeld voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. Een deel daarvan voldoet belanghebbende door de latente belastingclaim van haar ouders op zich te nemen. Een ander deel schenken de ouders en het laatste deel blijft belanghebbende schuldig. Met betrekking tot de schenking doet belanghebbende een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van artikel 35b en artikel 35c SW 2010.

In geschil is de hoogte van de conserverende aanslag van het recht van schenking, waarin een deel van de verkrijging als belaste geconserveerde verkrijging in de zin van artikel 35c, lid 3, SW 2010 is aangemerkt. Anders dan belanghebbende meent kunnen volgens Rechtbank Leeuwarden de overgenomen belastingschulden en de langlopende schulden niet in mindering gebracht worden op de liquidatiewaarde. De tegenprestatie van artikel 7c Uitvoeringsregeling SW 2010 ziet niet op de door belanghebbende overgenomen passiva. De rechtbank overweegt daarbij dat met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b en 35c SW 2010 een tegemoetkoming wordt gegeven voor de heffing van schenkingsrecht in situaties van bedrijfsopvolging. Bij de berekening van het schenkingsrecht zijn de door belanghebbende overgenomen passiva al in mindering gebracht op haar verkrijging en hoeft voor deze passiva daarom geen tegemoetkoming voor de heffing van schenkingsrecht gegeven te worden. Het beroep wordt in zoverre ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.