Rundveehouderij

Nieuws

Inkomen per melkveebedrijf bijna 20 procent hoger

Den Haag – De melkveehouderij heeft het inkomen per bedrijf dit jaar met een kleine 19 procent zien stijgen. Het ging omhoog van gemiddeld 48.000 euro naar 57.000 euro dit jaar.

Dit blijkt uit ramingen van het LEI. Het betere inkomen is voor 95 procent een gevolg van de hogere melkprijs. Die is opnieuw een stuk hoger dan vorig jaar. De melkprijs komt naar verwachting uit op gemiddeld 41 euro per 100 kilo. Dit is ruim 11,5 procent hoger dan in 2010 en ruim 40 procent hoger dan in 2009. Toen belandde de melkprijs op een dieptepunt.

Op biologische bedrijven was de inkomensstijging iets kleiner.

De melkprijsstijging in 2010 werd versterkt door een hogere nabetaling en een ruime verdubbeling van de prestatietoeslag (samen 6 procent). Daarnaast waren de gehaltes van met name vet ook hoger dan in 2009. De prijsstijging is echter minder sterk dan in 2007. Door de hogere melkprijs en de gestegen vee-opbrengst steeg de totale opbrengst met 32.000 euro tot circa 346.000 euro per bedrijf. Een van de factoren die de netto-opbrengst drukten, is die van de voerkosten. Deze stegen sterk.

De nabetaling daalt naar verwachting iets. Toch ligt deze nog altijd boven het langjarig gemiddelde. Per bedrijf in 2011 wordt door schaalvergroting 2 procent meer geproduceerd dan in 2010.
De totale opbrengst van het verkochte vee is met 11 procent per aanwezige koe gestegen. Melkgeitenhouders zien het inkomen nog niet stijgen. De stijging van de voerkosten overtreft het effect van de hogere melkprijs hier.

Ondanks de veel hogere melkprijs kampt 27 procent van de melkveebedrijven met tekorten en 15 procent met liquiditeitsproblemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.