Rundveehouderij

Nieuws

Functie districtsraden onduidelijk voor leden

Amersfoort – De meeste leden van zuivelbedrijf FrieslandCampina hebben weinig beeld van wat de districtsraden van de coöperatie doen.

Dit blijkt uit een ledenonderzoek dat onderzoeksbureau Blauw in de loop van augustus heeft uitgevoerd.

Dit is een vervelende constatering, signaleert de coöperatie, want de districtsraden vervullen juist een wezenlijke rol vervullen in de coöperatie, zo wordt gesteld. Welke rol dat precies is, wordt weer niet vermeld.

Algehele conclusie uit het ledenonderzoek, waar zo’n 900 leden aan hebben meegewerkt, is dat de ledentevredenheid in de loop van 2011 verder is verbeterd. Vooral dankzij het melkprijsniveau. Leden hebben een groot vertrouwen in FrieslandCampina. Bijna acht van de tien leden is tevreden tot zeer tevreden over de coöperatie. Naast de melkprijs spelen daarbij ook de toekomstvisie en het beleid van FrieslandCampina mee.

Aandachtspunt blijft dat een kwart van de leden FrieslandCampina als afstandelijk ervaart, slechts 30 procent duidelijk als niet afstandelijk. Bij ’afstandelijk’ hoort ook het beeld dat leden hebben over de mate waarin FrieslandCampina naar leden luistert en rekening houdt met hun opvattingen.

Weinig leden geven aan dat ze contact hebben met de districtsraad. Ook verdient de berekening van de garantieprijs aandacht. Het is duidelijk dat niet alle leden weten hoe de garantieprijs wordt berekend. FrieslandCampina laat twee keer per jaar een onderzoek houden. In februari is de meting uitgebreider, de augustusmeting is vooral bedoeld om de vinger aan de pols te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.