Rundveehouderij

Nieuws 332 x bekeken

Frankrijk wil melkvee ontzien in strenger mestbeleid

Rennes – Frankrijk gaat de nitraatregels voor de veehouderij verder aantrekken, maar gaat daarbij de melkveehouderij iets ontzien.

Doel is ’de begrijpelijkheid, de regionale samenhang en de doeltreffendheid van de voorschriften te verbeteren en zo de risico’s op vervuiling terug te dringen’. Dat schrijven de minister van landbouw Bruno le Maire en van milieu Nathalie Kosciusko-Morizet.

De Franse regering wil met haar actieplan vooral de Europese Commissie geruststellen. Die zit Frankrijk al tijden op de hielen om het niet voldoen aan de Nitraatrichtlijn van 1999. Daarnaast wordt een teveel aan nitraten in het oppervlaktewater ook gezien als bron van de giftige groene algen die vooral afgelopen zomer weer op veel Franse stranden voor ernstige problemen hebben gezorgd.

De periode voor het strooien van stikstofhoudende kunstmest wordt vanaf 1 september 2012 beperkt. Daarnaast zijn de regels voor de afmetingen en voor de controle op de capaciteit van mestopslag aangescherpt en verduidelijkt. Verder wil de Franse regering, net als Nederland, dat boeren die koeien veel in de wei laten lopen een hoger maximum voor het stikstofgehalte in de mest krijgen dan het huidige niveau van 170 kilo. Parijs wil op dat gebied dan ook een derogatie van Brussel aanvragen.

Parijs laat ook studies uitvoeren om de hoeveelheid stikstofuitstoot van andere diersoorten dan melkkoeien te evalueren. Daarnaast komen er regionale deskundigengroepen die voor hun eigen gebied een verdergaand actieplan voor de nitraatreductie gaan opstellen. Zij hebben vooral tot taak om ’de voorwaarden voor het evenwicht tussen de inbreng van stikstof en de behoeften voor elk perceel te preciseren’. Daarnaast wordt de regelgeving voor de bestaande nitraatzones vereenvoudigd door voortaan met één bepaald type zone te werken. Binnen die zones zal nadrukkelijker gelet worden op het juiste en uitgebalanceerde gebruik van stikstofhoudende mest in de veehouderijen, met name om ervoor te zorgen dat de stikstofdruk van dierlijke afkomst in dergelijke gebieden niet toeneemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.