Rundveehouderij

Nieuws 226 x bekeken

Al 3 miljoen preventieve superheffing in lopend jaar

Zoetermeer – Het Productschap Zuivel heeft al bij zes melkkopers een voorheffing op de superheffing opgelegd van 3,3 miljoen euro. Het gaat om een voorheffing op leveranties door veehouders voor het lopende quotumjaar.

Dit meldt het Productschap Zuivel in een bericht aan het bestuur.

Volgens de Regeling superheffing 2008 kan het PZ een erkende koper van melk verplichten om een voorschot op de te betalen superheffing in te houden en af te dragen aan het schap als een veehouder zijn quotum met meer dan 100.000 kilo overschrijdt.

Op basis van de leveringsgegevens tot en met 30 november is bij zes melkkopers een inhoudingsverplichting opgelegd. Van de heffing van in totaal 3,3 miljoen euro is inmiddels 2,4 miljoen ontvangen. Van de nog te ontvangen 0,9 miljoen is ongeveer de helft recent opgelegd, terwijl er voor 430.000 euro aan betalingsachterstand is.

Van de 39 miljoen euro aan superheffing die over het voorbije jaar is opgelegd (bij fabrieksleveranties), moet nog circa 1,4 miljoen euro worden geïncasseerd. Het gaat in totaal om drie kopers die nog moeten afrekenen met het productschap. Het PZ heeft de deurwaarder ingeschakeld om het geld bij hen binnen te halen.

Naast deze partijen zijn er ook veehouders met een consumentenquotum (kaasmakers, verkopers van zuivel aan huis) die, na verevening, nog superheffing moeten betalen over het voorbije melkquotumjaar. In totaal bedroeg de te betalen heffing 590.000 euro. Daarvan moest per 19 december nog 200.000 euro worden betaald. Ook voor de inning van dit bedrag heeft het PZ een incassoprocedure opgestart.

Of registreer je om te kunnen reageren.