Rundveehouderij

Nieuws

Zuivelexport daalt in kilo's, stijgt in waarde

Zoetermeer - De Nederlandse zuivelexport is dit jaar in de periode tot en met augustus achterop geraakt vergeleken met de uitvoer in 2010.

Niettemin is de waarde van de totale export (circa 3,2 miljard euro) gestegen met 7,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het productschap zuivel. Kaas was in volume het belangrijkste exportproduct van de zuivelindustrie. Er is tot en met augustus 349.000 ton van Nederlandse origine uitgevoerd voor gemiddeld € 4,07 per kilo. Weliswaar 3 procent minder kilo’s, maar wel 6 procent per kilo duurder. Het grootste deel is afgezet binnen de EU, in het bijzonder Duitsland (124.000 ton). De export naar Duitsland is wel met 9 procent verminderd. Frankrijk neemt slechts eenderde van het ‘Duitse’ volume af, maar is dit jaar een groeimarkt (plus 8 procent volume, plus 10 procent waarde).

De export van gecondenseerde melk kreeg een tik ten opzichte van 2010. Er is 8 procent minder uitgevoerd, wat nagenoeg geheel te wijten is aan minder afzet in vooral Griekenland en Duitsland en ook het Verenigd Koninkrijk. De ruim tweemaal zo grote uitvoer naar derde landen buiten de EU was bijna 110.000 ton en loopt wel voorspoedig, met groei van 8 procent in volume en 16 procent in waarde. De grootste winst is voor dit product geboekt in de Arabische regio.

Van de soorten melkpoeders is magermelkpoeder dit jaar goed gevraagd geweest, wat zich uit in 16 procent meer export in volume (totaal 56.000 ton van Nederlandse herkomst) en 40 procent waardestijging. Niet-magermelkpoeder verloor 4 procent aan afzet, in het bijzonder door teruggelopen aankopen door Arabische landen.

De afzet van boter en boterolie is circa 14 procent afgenomen in volume (waarde was plus 16 procent). Hier verloor Nederland vooral markt in Duitsland waar het de EU zelf betreft, maar de uitvoer naar derde landen zakte veel meer in. De opbrengst van botervet was in de EU dan ook veel hoger en stond minder onder druk.

Of registreer je om te kunnen reageren.