Rundveehouderij

Nieuws 463 x bekeken

Subsidie veevoerbedrijven voor emissie-arme voer

Den Haag – Negen bedrijven en drie onderzoeksinstituten krijgen subsidie voor onderzoek naar emissiearm veevoer. Doel is om met name de uitstoot van methaan te beperken.

Het Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft de toekenning van de subsidie bekend gemaakt. Het gaat om een groep van zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven: Nutreco, Chr. Hansen (Denemarken), een samenwerkingsverband van Feed Innovation Services, ForFarmers, Ropapharm International, Speerstra Feed Ingredients en Valacon Dairy en een samenwerkingsverband van Orffa Additives en Cono Kaasmakers.

De bovenstaande bedrijven werken bij hun onderzoek samen met wetenschappers van Wageningen UR, de Universiteit van Kopenhagen en Instituto de Ganaderia de Montaña uit Spanje.

De onderzoeken gaan bijdragen aan de vermindering van de methaanuitstoot per melkkoe met minstens 5 procent in 2020, een doel dat onderdeel is van het Innovatie en Actieprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren.

Voor het onderzoek is een totaal budget beschikbaar van een miljoen euro. Per project bedraagt het maximale subsidiepercentage 50 procent van de subsidiabele kosten. Per project kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen maximaal 250.000 euro subsidie ontvangen. De minimale subsidiabele kosten per project moeten ook 250.000 euro bedragen.

Het subsidietraject is speciaal gericht op de rundveehouderij, omdat die de meeste methaan uitstoot.

Of registreer je om te kunnen reageren.