Rundveehouderij

Nieuws

Stugge grassen vergistbaar met 'snelkookpan'

Lelystad – Moeilijk te vergisten grassen en maisstengels zijn voortaan ook te vergisten dankzij een nieuwe vergister, die werkt als snelkookpan. Dit biedt extra mogelijkheden voor onder meer boeren om energie op te wekken uit laagwaardig restproduct.

Stugge grassen, maar ook gft-afval, bevatten zoveel vezels dat ze moeilijk te vergisten zijn. Dat blijkt wel uit het feit dat een koe meerdere magen nodig heeft om gras tot mest te verwerken, aldus een parallel die Wageningse onderzoekers trekken. Daarom is een nieuwe installatie ontwikkeld die moeilijk vergistbare biomassa onder hoge druk brengt en vervolgens bij hoge temperatuur ontsluit. Deze proefinstallatie voor thermische voorbewerking staat op het terrein van ACRRES, een proeftuin voor duurzame energie en groene grondstoffen. ACRRES is een initiatief van Wageningen UR met Eneco als strategisch partner.

De installatie, wordt Turbotec genoemd en past in twee zeecontainers. De vergister is ontwikkeld door Sustec uit Wageningen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kleinschalige decentrale technologieën. Tijdens het proces in de installatie wordt het organische materiaal bij hoge temperatuur en hoge druk kapot gekookt. Daardoor is het beter te verwerken is. Het Turbotec-proces zorgt voor een circa 40 procent hogere biogasproductie. Daarbij is er waarschijnlijk een kortere verblijftijd en dus kleinere vergistingsreactor nodig.

De hogere opbrengst bij verschillende materialen wordt de komende tijd onderzocht door de installatie te koppelen aan een vergister die al op het terrein van ACRRESS operationeel is. In eerste instantie wordt de Turbotec ingezet voor de verwerking van maïsstengels. Maisstengels blijven over bij de bio-ethanol productie van ACRRES. Vervolgens zal, in samenwerking met partners, onderzocht worden in hoeverre de installatie de vergisting van gras aantrekkelijk kan maken.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.