Rundveehouderij

Nieuws

Schenk: kennis over weidegang is beperkt

De Meern – De afgelopen jaren is er in Wageningen weinig aandacht besteed aan graslandbeheer. De kennis over weidegang binnen Nederland is ten opzichte van andere landen beperkt.

Er is een behoefte aan slimme beweidingssystemen. Dat zegt Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord.

Hij sprak tijdens een bijeenkomst van de accountant- en advieskantoor Flynth in De Meern waar ongeveer 180 geïnteresseerden, waaronder veel melkveehouders, op af kwamen. Tijdens de bijeenkomst bleek dat het meerendeel van de aanwezige melkveehouders weidegang essentieel vindt voor een goed imago van de sector.

Schenk gaf aan te begrijpen dat het wat betreft het management in een aantal gevallen gemakkelijker is om de koeien binnen te houden. ”Of dat ook geldt voor de kostprijs is de vraag”, aldus Schenk. Hij pleit voor meer onderzoek naar de toepassing van intensieve beweidingssystemen om te komen tot een hoger rendement. Andere landen hebben daar de afgelopen jaren volgens hem meer in geïnvesteerd. Hij noemt als voorbeeld het Verenigd Koninkrijk waar veel is geïnvesteerd in onderzoek naar weidegang.

Egbert Lantinga, hoogleraar biologische landbouwsystemen aan Wageningen UR, geeft aan dat er momenteel inderdaad weinig onderzoek naar graslandbeheer wordt gedaan. Het zou volgens hem een goede zaak zijn als er meer geld voor onderzoek beschikbaar komt. ”We hebben in Nederland ongeveer 1 miljoen hectare grasland. We zouden veel meer drogestof en eiwit van grasland kunnen halen dan nu gebeurd.”

Of registreer je om te kunnen reageren.