Rundveehouderij

Nieuws

Meer runderen op BSE getest in 2010

Bilthoven – In vergelijking met 2009 zijn er vorig jaar meer runderen op BSE getest. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Staat van Zoönosen, waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks een overzicht maakt van de voorkomende dierziekten of ziektekiemen die via dieren mensen infecteren (zoönosen).

In 2010 werd BSE bij drie koeien gemeld. In 2009 was er geen enkel BSE-geval.

De drie BSE-gevallen in 2010 betroffen drie zeer oude koeien, geboren voor de instelling van het verbod op het gebruik van diermeel. In 2010 werden 324.144 gezonde slachtrunderen, 2.789 dieren bij noodslachtingen en 48.384 kadavers op BSE getest. In totaal zijn dit jaar 14.487 runderen meer geteste dan in 2009.

BSE is in Nederland een meldingsplichtige ziekte sinds 29 juli 1990. Dierenartsen en veehouders zijn verplicht om dieren met verschijnselen van BSE te melden aan de Voedsel-en Warenautoriteit (VWA). Deze meldingsplicht is de pijler van het zogenaamde passieve surveillancesysteem. Tot 2011 zijn in totaal 88 gevallen van BSE vastgesteld bij Nederlandse runderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.