Rundveehouderij

Nieuws

FrieslandCampina moet vervuild water blijven lozen

Leeuwarden – De zuivelfabriek van FrieslandCampina moet relatief vuil afvalwater blijven lozen, maar net iets minder vuil dan eerst geëist.

Dat heeft het Wetterskip Fryslan bepaald in een aangepast lozingsbesluit, dat deze week is gepubliceerd.

Het klinkt bizar, maar tussen FrieslandCampina en het Wetterskip Fryslan in Kootstertille ontstond de afgelopen jaren een conflict omdat de zuivelgigant te schoon water wilde aanleveren aan de rioolzuiveringsinstallatie van het Wetterskip. Het geschil is tot aan de Raad van State uitgevochten.

Probleem voor het Wetterskip Fryslan is dat de zuiveringsinstallatie in Kootstertille niet doelmatig meer kan werken als FrieslandCampina te schoon water aanlevert. Het zou dan zelf weer stoffen, zoals suiker, moeten toevoegen om de werking te verbeteren.

De zuiveringsinstallatie in Kootstertille is ook relatief oud. Andere zuiveringsinstallaties kunnen ’schoner’ water aan. Voor het Wetterskip Fryslan is vervanging van de oude installatie blijkbaar nog niet aan de orde. Voorlopig moet FrieslandCampina dus vuiler water blijven leveren dan ze eerst van plan was, al is het iets minder vuil dan het Wetterskip eerst wilde. De hogere lozingsheffing moet FrieslandCampina dan maar voor lief nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.