Rundveehouderij

Nieuws

Digitaal handboek melkveehouderij geactualiseerd

Wageningen – Het digitale handboek melkveehouderij is geactualiseerd.

Er is onder meer informatie toegevoegd over de benutting van meststoffen, verliezen tijdens het winnen, bewaren en voeren van graskuil, verlichting van melkveestallen, het onderhoud van melkmachines en het management van melkkoeien in de transitieperiode. Verder is informatie over rundveeverbetering en diergezondheid herzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.