Rundveehouderij

Nieuws 521 x bekeken

Deltamilk wil samenwerking, geen overname DOC

Bleskensgraaf – Deltamilk mikt op nauwe samenwerking met DOC Kaas, niet op een overname van de coöperatie. Dit zegt voorzitter Teunis Sterk van Deltamilk.

Hij stelt dit in een toelichting op het maandag gedane voorstel. Sterk denkt aan afspraken over productie van kaassoorten en de mogelijkheid om samen te komen tot lagere aanvoerkosten.

Een eventuele samenwerking moet zorgvuldig en zondertijdsdruk worden onderzocht, stelt Sterk. Zijn voorstel is om oud-directeur Bert Willigenburg van DOC Kaas dit onderzoek te laten leiden. Opmerkelijk is dat diens naam nu opduikt, juist op het moment dat Willigenburg zich zelf ook uitspreekt over de plannen van DOC. Dit is volgens Sterk en Willigenburg toeval, al hebben ze wel met elkaar gesproken.

Beide mannen kennen elkaar al lang. Daarom is het dat Sterk de naam van Willigenburg noemt, zegt de eerste. Willigenburg is een vertrouwd persoon voor DOC-leden en staat buiten het nu lopende proces, voert Sterk aan. Willigenburg zegt er niet voor te voelen om op te treden als bemiddelaar.

Het bestuur van Deltamilk wordt naar eigen zeggen overstelpt met positieve reacties van DOC leden en ziet daarin een bevestiging dat de gedane suggestie tot samenwerking veel leden van DOC meer aanspreekt dan opgaan in het Duitse DMK. Ook vragen DOC-leden zich af of de zakelijke waardering van DOC (waarde fabriek, overig bezit en goodwill) wel voldoende tot uiting komt in de voorgestelde fusie met DMK.

Deltamilk noemt vijf doelstellingen voor een succesvolle samenwerking met DOC: Voor DOC moet gelden dat samenwerking een structureel hogere melkprijs oplevert dan het opgaan in DMK, voor de leden van zowel Deltamilk als DOC moet de samenwerking zelf ook een structureel hogere melkprijs opleveren, boeren van beide coöperaties moeten zeggenschap behouden over hun eigen coöperatie, voorkomen moet worden dat door de invloed van DMK er een structureel melkprijsdrukkend effect optreedt voor alle Nederlandse melkveehouders en voorkomen moet worden dat er een negatief effect uitgaat van samenwerking met DMK op de Beschermde Gebieds Aanduiding voor de Nederlandse Goudse en Edammer kaas.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.