Rundveehouderij

Nieuws 297 x bekeken

'Deelname aan BEX neemt toe'

Wageningen - Het aantal veehouders dat deelneemt aan Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) is dit jaar gestegen tot 64 procent.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Blgg AgroXpertus. Het gaat om een stijging van 12 procent ten opzichte van 2010. In 2009 nam 45 procent van de veehouders deel aan BEX. De Nederlandse melkveesector moet voor 2013, 10 miljoen kilo fosfaatuitstoot reduceren. Naast een reductie van het fosfaatgehalte in krachtvoeders, is deelname aan BEX één van de middelen die wordt ingezet om dit doel te bereiken. Bij deelname aan BEX brengt een veehouder de fosfaataan- en afvoer op het bedrijf in kaart. Bij een efficiënte benutting van fosfaat hoeft hij minder mest af te voeren dan forfaitair vastgesteld.

Vooral op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land nemen volgens Blgg  veel veehouders deel aan BEX. In 2011 ging het om 80 tot 90 procent. In het noorden en noord-westen ligt het deelnamepercentage stukken lager, tussen de 25 en 30 procent. Blgg verklaart dit verschil door de intensiteit van de bedrijven. Intensieve bedrijven ondervonden als eersten het voordeel van BEX, doordat veel van deze bedrijven volgens forfaitaire normen mest moeten afvoeren. Door deel te nemen aan BEX besparen ze op mestafzetkosten. Nu het fosfaatgehalte in het gras daalt, wordt BEX ook interessant voor extensieve veebedrijven.

Veehouders kunnen tot 31 december besluiten tot deelname aan BEX. Een van de voorwaarden is dat van al het ruwvoer het P-gehalte bekend is en dat de ruwvoorraad moet zijn opgemeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.